Postępowanie zamknięte.


Przedmiot zamówienia – wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zamknięć ogniowych wraz z pracami towarzyszącymi.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane i instalacyjne.
Opis przedmiotu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy z lutego 2019 r.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019 roku


Szczegóły zapytania ofertowego

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

Projekt wykonawczy cześć 1

 

Projekt wykonawczy cześć 2

 

Schematy budynku ośrodka

 

Formularz