Kolejna 30 – osobowa grupa mieszkańców naszego województwa (w większości strażaków ochotników OSP) rozpoczęła dziś kurs kpp z elementami ratownictwa wysokościowego!

Kolejna 30 – osobowa grupa mieszkańców naszego województwa (w większości strażaków ochotników OSP) rozpoczęła dziś kurs kpp z elementami ratownictwa wysokosciowego!

To dopiero podstawy, ale zaangażowanie kursantów ogromne! Będziemy informować na bieżąco o postępach naszych podopiecznych!

Ośrodek Strażak w Turawie dumny, że może uczestniczyć w projekcie EBO!

Dziękujemy:

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego