Aktualnie w Ośrodku realizowany jest projekt pn.:

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej w Ośrodku Szkoleniowym STRAŻAK w Turawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0004/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09.09. 2020r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem: 1 334 317,48 PLN
Wartość dofinansowania:  927 652,32 PLN
Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.