Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.


Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Bezpieczny i skuteczny ratownik to Bezpieczna Opolszczyzna” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Dzięki podpisanej w dniu 28.10.2021r umowy Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Bezpieczny i skuteczny ratownik to Bezpieczna Opolszczyzna” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego ,Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn.”Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” 


Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej w Ośrodku Szkoleniowym STRAŻAK w Turawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0004/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09.09. 2020r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem: 1 334 317,48 PLN
Wartość dofinansowania:  927 652,32 PLN
Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 30.12.2022r.

Zakończył się. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy całemu zespołowi ds. Funduszy Europejskich UMWO oraz Panu Marszałkowi za pomoc w jego realizacji.


Jesteśmy już prawie na finiszu

Nasz trwający od prawie roku remont termomodernizacynny dobiega końca!Trwają prace wykończeniowe – montaż instalacji fotowoltaicznej, podłączanie pompy ciepła, ostatnie prace przy dociepleniu Czekamy na finał! 
A póki co Ośrodek Strażak wygląda już tak


W naszym Ośrodku realizowany jest projekt pn.:

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej w Ośrodku Szkoleniowym STRAŻAK w Turawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0004/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09.09. 2020r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem: 1 334 317,48 PLN
Wartość dofinansowania:  927 652,32 PLN
Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.