Ośrodek Strażak w Turawie dziękuje wszystkim za cudną, szampańską zabawę!  Najlepszego w Nowym Roku raz jeszcze!
K
adra Ośrodka STRAŻAK