Ośrodek „STRAŻAK” zlokalizowany jest na działce o powierzchni 1,574 ha usytuowanej w odległości około 500 metrów od północno-wschodniego brzegu Jeziora Dużego.

Trzykondygnacyjny budynek główny z podpiwniczeniem został oddany do użytku w 1976 roku i jest murowanym obiektem o powierzchni 734 m kwadratowych mogącym pomieścić do 50 osób.
Na I i II piętrze znajdują się 2, 3 i 4 osobowe pokoje z pełnymi węzłami sanitarnymi oraz dwa apartamenty z aneksami kuchennymi. W części parterowej mieści się kuchnia wraz z zapleczem, stołówka i salą konferencyjna.

W Ośrodku znajduje się sala szkoleniowa z węzłem sanitarnym. Uzupełnieniem części wypoczynkowej Ośrodka jest odkryty basen kąpielowy o wymiarach 12 x 8 x 1,5m, oddany do użytku w 2001 roku.
Ponadto na terenie Ośrodka znajduje się pole namiotowe na ok. 100 miejsc z węzłem sanitarnym, boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, amfiteatr z kominkiem na ok. 100 miejsc oraz parking samochodowy.

Oferujemy:
 • konkurencyjne ceny zakwaterowania i wyżywienia (do negocjacji) w zależności od ilości osób i długości pobytu,
 • smaczne i zdrowe potrawy kuchni polskiej i litewskiej,
 • prowadzenie kursów i szkoleń,
 • organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • przygotowanie oraz organizacja festynów i imprez okolicznościowych,
 • pokazy specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego,
 • współorganizację sprawnościowych gier terenowych, np. spływ kajakowy.

KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Informacja dotycząca kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i szkoleń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (dawna recertyfikacja) organizowanych przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP „STRAŻAK” w Turawie

 1. Program szkolenia KPP obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Kurs trwa co najmniej 5 dni z 6 dniem egzaminacyjnym.
 2. Uczestnicy szkolenia muszą być strażakami-ratownikami po kursie podstawowym.
 3. Szkolenie trwa 2 x 3 dni – piątek – sobota – niedziela lub od poniedziałku do soboty w przypadku uczestników z innych województw przyjazd grupy w niedzielę do godz. 19-tej.
 4. Terminy szkoleń zgonie z planem rocznym szkoleń w Ośrodku umieszczonym na stronie www.zosprp.opole.pl
 5. Koszty szkolenia pokrywa Zarząd Główny ZOSPR RP.
 6. Uczestnicy na szkoleniu otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe: „Pierwsza pomoc” wraz z „Procedurami”.
 7. Szkolenie prowadzą lekarze i ratownicy medyczni z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym mający akceptację konsultanta wojewódzkiego ds. ratownictwa medycznego ( zgodnie z rozporządzeniem).
 1. Program szkolenia obejmuje 4 godzin wykładów i 8 godzin ćwiczeń oraz 6 godzin egzamin potwierdzający uprawnienia.
 2. Uczestnicy szkolenia muszą być strażakami-ratownikami po kursie podstawowym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 3. Szkolenie trwa 2 dni – sobota-niedziela (przyjazd do Ośrodka w piątek do godz.19,00 w przypadku uczestników szkolenia z innych województw).
 4. Koszty szkolenia pokrywa Zarząd Główny ZOSPR RP.
 5. Terminy szkoleń zgonie z planem rocznym szkoleń w Ośrodku.
 6. Uczestnicy na szkoleniu otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe: „Pierwsza pomoc” wraz z „Procedurami”.
 7. Szkolenie prowadzą lekarze i ratownicy medyczni mający akceptację konsultanta wojewódzkiego ds. ratownictwa medycznego ( zgodnie z rozporządzeniem).
Minimalna ilość grupy szkolącej – 30 uczestników (zapewnia OW ZOSP RP),
Grupy ćwiczebne mogą liczyć do 6 osób,
Podstawą do wpisanie na listę uczestników jest wypełniona prawidłowo „Karta zgłoszenia” z kserokopią zaświadczenia ukończenia KPP w przypadku szkolenia potwierdzającego kwalifikacje.
Każdy strażak-ratownik podczas szkolenia występuje w ubraniu koszarowym.
Na dwa tygodnie przed terminem szkolenia Oddział Wojewódzki ZOSP RP sporządza listę uczestników z numerem zaświadczenia z kursu podstawowego w przypadku szkolenia weryfikacyjnego.
Przed rozpoczęciem szkolenia z grupy wyznacza się kierownika kursu, który odpowiada za zdyscyplinowanie całej grupy. Każde naruszenie zasad bezpieczeństwa i regulaminu szkolenia skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników, a w uzasadnionych przypadkach pokryciem kosztów szkolenia oraz przesłaniem informacji do jednostki delegującej.
Koordynatorem szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego w Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP Opole jest dh Olejniczak Zdzisław tel. (77) 4543917

Aleksandra Ambros-Dorota
Kierownik Ośrodka Szkoleniowego w Turawie


Karta uczestnika szkolenia - STRAŻAK TURAWA - wersja pdf

Karta uczestnika szkolenia - STRAŻAK TURAWA - wersja doc

Oferujemy również pomoc w organizacji wycieczek krajoznawczych po Opolszczyźnie:
 • Opole – Katedra, Stare Miasto, Muzeum Wsi Opolskiej,
 • „DINOPARK” w Krasiejowie,
 • „GRÓD RYCERSKI” koło Byczyny,
 • Zamek w Mosznej,
 • Zamek w Kamieniu Śląskim,
 • Sanktuarium Maryjne na Górze Świętej Anny.