W dniu 05 kwietnia 2018 roku mieliśmy przyjemność przeszkolić po raz kolejny pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z obsługi defibrylatora AED.
Szkolenie udane, owocne, pracownicy bardzo aktywni!
Dziękujemy!!!