RATOWNIK

W ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego został zorganizowany przez Szkoleniowy Strażak w Turawie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pn. „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny”.
Wśród 30 nowych ratowników znalazło się miejscem i dla mnie.

Umożliwienie podniesienia tak potrzebnych kompetencji było możliwe m.in. dzięki:

Kierownik Ośrodka Strażak Ola Ambros

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Województwo Opolskie

Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.