20 pokoi dla ratowników medycznych, pielęgniarzy i pielęgniarek przygotowano w ośrodku OSP w Turawie

Od 16 marca Ośrodek Szkoleniowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turawie, za zgodą prezesa zarządu głównego OSP RP druha Waldemara Pawlaka, zostaje przeznaczony na miejsce izolacji i odpoczynku ratowników medycznych i pielęgniarzy/ pielęgniarek z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – informuje kierownik ośrodka Aleksandra Ambros-Dorota.

więcej informacji na stronie NTO.pl