STARTUJEMY Z KOLEJNYM KURSEM

Nowy rok rozpoczęliśmy drugim z cyklu kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy z elementami ratownictwa wysokościowego! Od 10 do 15 stycznia szkolimy kolejnych śmiałków 30 osób – mieszkańców województwa opolskiego (strażaków ochotników jednostek OSP i nie tylko) będzie zdobywać wiedzę potrzebną do zdania egzaminu i uzyskania tytułu Ratownika

Wszystko dzięki podpisanej w dniu 28.10.2021r umowie -Ośrodek Szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje zadanie pn. „Bezpieczny i skuteczny ratownik to Bezpieczna Opolszczyzna” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn.”Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” Ponownie dziękujemy: Wam Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO
Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Województwo Opolskie

Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.