Drugi kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy z elementami ratownictwa wysokościowego i wodnego

Druga edycja Europejski Budżet Obywatelski.
Dwa kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy z elementami ratownictwa wysokościowego i wodnego za nami! Dopisało nam wszystko- ładna pogoda, świetna mieszana grupa, ludzie, którym zależało i pierwsza w historii naszej działalności grupa, gdzie wcale nie przeważali druhowie OSP!
I choć bardzo za nimi tęsknimy, cieszymy się, że osobom niezwiązanym w życiu zawodowym z ratownictwem medycznym też pomogliśmy nauczyć się odpowiednio reagować i ratować ludzkie życie! ONI się już nie boją! a Ty?

Pozytywnie zaliczony egzamin i 30 nowych ratowników po kpp w naszym województwie!
Cel osiągnięty!

Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.