Kolejny dzień szkolenia

Za nami półmetek!

Kolejny dzień szkolenia to stany nagłe, triage i kolejna dawka olbrzymiej wiedzy!

Kursanci mocno zaangażowani, wiedzą, po co tu są!

Zadanie: PODNOSIMY POTENCJAŁ RATOWNICZY OPOLSZCZYZNY

#EuropejskiBudżetObywatelski pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w naszym województwie!

Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.