Ostatni nasz kurs w ramach drugiej edycji

#EuropejskiegoBudżetuObywatelskiego! Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie zgłosili chęć nabycia umiejętności ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Ostatnie 30 miejsc wykorzystują i to w 100 % kolejni ambitni mieszkańcy naszego województwa

Uczą się nie tylko działań z zakresu KPP- resuscytacji,opatrywania, zabezpieczania, przewidywania, rozpoznawania…uczą się przede wszystkim pomocy i odwagi w jej udzielaniu Wszystko dzięki naszym wspaniałym instruktorom oraz:

#Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

#Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

#AndrzejBuła

#Barbara Kamińska

DZIĘKUJEMY !

…ale ale..wiemy że nie samą nauką człowiek żyje…strefa kibica po wielu przeciwnościach losu i wytrwałości zainteresowanych także u nas miała swoje miejsce…sporo emocji jeszcze przed nami..miejmy nadzieje

Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.