Za nami pierwszy dzień pierwszego kursu realizowanego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Za nami pierwszy dzień pierwszego kursu realizowanego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- tym razem z elementami ratownictwa wysokościowego i wodnego!

Uczestnicy nie mogą się doczekać. Dziś podstawy, początki bywają trudne, na szczęście pogoda, atmosfera i wspaniałe humory nie opuszczają instruktorów i uczestników kursu!

Nowa dobrze zapowiadająca się grupa 30 mieszkańców naszego województwa będzie miała możliwość uzyskać tytuł ratownika już w sobotę!

Zadanie: PODNOSIMY POTENCJAŁ RATOWNICZY OPOLSZCZYZNY czas START!!!

Dziękujemy:

Barbara Kamińska

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

#Eurpejski Budżet Obywatelski pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w naszym województwie!

Ośrodek szkoleniowy Strażak w Turawie realizuje Zadanie pn „Podnosimy potencjał ratowniczy Opolszczyzny” w ramach projektu Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.